Reporting Do Vrecka

Nikdy ste svoje údaje nevideli prehľadnejšie!

Viac informácií

Reporting DoVrecka

REPORTING NOVEJ GENERÁCIE

ReportingDoVrecka je moderný nástroj pre prezentáciu informácií pre rozhodovanie a riadenie. Využíva jednoduchých možností analýzy a prezentácie, vrátane grafov, časových radov, medziročného porovnania. Vie zobrazovať trendy, varovania a pod.

KDEKOĽVEK, NA AKOMKOĽVEK ZARIADENÍ

ReportingDoVrecka je cloudová služba dostupná cez webový prehliadač odkiaľkoľvek a na akomkoľvek zariadení. Pritom platí, že spôsob zabezpečenia údajov a prístupov spĺňa tie najnáročnejšie bezpečnostné predpisy.

INTELIGENTNÁ DÁTOVÁ PUMPA

Naša Dátová pumpa je nástroj, vďaka ktorému Vám sprevádzkujeme ReportingDoVrecka do druhého dňa. Pritom spôsob zabezpečenia a ochrany dát presvedčil nejedného cloudového skeptika.

MÁTE HELIOS ALEBO POHODU?

VŠETKO JE HOTOVO. INŠTALÁCIA ZADARMO. OBVYKLE DO DRUHÉHO DŇA MÁTE REPORTING ... VYSKÚŠAJTE NAŠE DEMO: LOGIN: demo@novacloud.cz PASSWORD: demo

SKÚSTE NAŠE DEMO

ReportingDoVrecka MODULY

work-image

HLAVNÁ STRÁNKA

Rýchly a prehľadný pohľad na ekonomiku a obrat firmy

work-image

Hospodársky výsledok

Prehľadná analýza hospodárenia a jeho vývoj za posledné 3 roky

work-image

Majetok a záväzky

Vývoj a stav majetku a záväzkov v logickom usporiadaní podľa kategórií

work-image

Pohľadávky

Prehľad aktuálnych pohľadávok a dlžníkov. Prehľadná štruktúra pohľadávok podľa splatnosti

work-image

Faktúry

Položkové prehľady vydaných a prijatých faktúr s analýzou vývoja fakturácie a možnosťou jednoduchého filtrovania a zoraďovania

work-image

Zákazníci / Dodávatelia

Prehľadná analýza aktivít s obchodnými partnermi. Medziročné porovnanie a vyhodnotenie vývoja. Detailná karta Zákazníka či Dodávateľa s komplexnými informáciami

work-image

Výrobky / Tovar

Detailný pohľad na obraty podľa výrobkov, vyhodnotenie trendov. Karta výrobku s informáciou o zákazníkoch, ktorí produkt kupujú

work-image

Sklad

Pozrite sa na svoj sklad cez analýzu zásob, ich obrátkovosť, vývoj pohybu, porovnanie cen a pod.

work-image

Zákazky

Zákazkový modul Vám umožní rýchly a jednoduchý prehľad Vašej činnosti po zákazkách s vyhodnotením vývoja a ekonomiky

work-image

Strediskové pohľady

Zapracovanie strediskových pohľadov (výrobné, obchodné či iné strediská) do celého systému ReportinguDoVrecka

work-image

Špeciálne prehľady

V našej knižnici je veľa špeciálnych pohľadov a reportov, ktoré velmi ľahko aplikujeme na Váš informačný systém

27

Spokojní zákazníci

54

Rozpracované projekty

138

Pozitívna reakcia

1248

Šálok kávy

CENOVÉ BALÍČKY

FREE 30

0 EUR/ 1. mesiac

 • Vlastná subdoména
 • 3 užívatelia
 • 1 rola
 • Moduly LITE
 • Inštalácia zdarma
Objednať

RDV LITE

24 EUR/ mesiac

 • Vlastná subdoména
 • 3 užívatelia
 • 1 rola
 • Moduly LITE
 • Inštalácia zdarma
 • Podpora 24/7
 • Ďalšia rola 8 EUR/mesiac
Objednať

RDV

39 EUR/ mesiac

 • Vlastná subdoména
 • 3 užívatelia
 • 1 rola
 • Moduly LITE
 • Inštalácia zdarma
 • Podpora 24/7
 • Ďalšia rola 8 EUR/mesiac
 • Moduly ŠTANDARD
Objednať

RDV PRO

od 79 EUR/ mesiac

 • Vlastná doména
 • 3 užívatelia
 • 1 rola
 • Moduly LITE
 • Inštalácia dle nabídky
 • Podpora 24/7
 • Ďalšia rola 8 EUR/mesiac
 • Moduly ŠTANDARD
 • Moduly PRO
 • Vlastné pohľady
 • Strediská, zákazky
Objednať

Naši PARTNERI

work-image

Erpio, s.r.o.

Společnost ERPIO je hlavním partnerem pro prodej služby ReportingDoKapsy.

Meghna

Martin Plachý

Reportingom a informáciami pre rozhodovanie a riadenie sa zaoberám viac ako 20 rokov. Bohužiaľ schopnosť väčšiny informačných systémov poskytovať kvalitné informácie rýchlo a v zrozumiteľnej podobe je veľmi nízka, v niektorých prípadoch prakticky nulová. Chceme sa zamerať predovšetkým na spracovanie informácií z informačných systémov pre malé, menšie a stredné firmy, pretože sa nám zdá, že pre nich nikto nič nerobí. Chceli by sme, aby pre nich kvalitný reporting bol ľahko dostupný a cenovo prijateľný.

PRE TÝCH, KTORÍ CHCÚ VEDIEŤ VIAC

post-image

AKÁ JE TECHNOLÓGIA RIEŠENIA?

ReportingDoVrecka je cloudová (webová) aplikácia, vyvinutá v plnom rozsahu ako vlastné riešenie spoločnosti NOVACLOUD v spolupráci so spoločnosťou ERPIO. Celé riešenie ReportinguDoVrecka (RDV) je spojené s dátovým skladom (obdoba dátových kociek), v ktorom sú jednoduchou formou pripravené agregované údaje, časové rady, porovnania, analýzy a pod. Štruktúra a vlastnosti dát vychádzajú z dlhodobých skúseností z účtovného a daňového poradenstva a predovšetkým z auditov desiatok firiem vykonávaných v rámci našej praxe u Arthur Andersen a Ernst & Young.

Čítať ďalej
post-image

JE REPORTING DO VRECKA VHODNÝ PRE ÚČTOVNÉ FIRMY ?

RDV umožňuje účtovným firmám jednoducho a priebežne odovzdávať prácu pri vedení účtovníctva, spracovávanie prvotných dokumentov a pod. Umožňuje jednoducho kontrolovať a spravovať informácie svojich klientov, upozorňovať obratom klienta na akékoľvek zmeny či neobvyklý vývoj. Umožňuje klientom rýchly náhľad na základný vývoj firmy, jej ekonomiku, obrat, vývoj obratu jednotlivých zákazníkov, produktov a pod., pohľadávky a ich štruktúru, dlžníkov atď. A to odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia. Prostredníctvom RDV je možné s klientom telefonicky prejednávať príslušné čísla so spoločným pohľadom na konkrétne skutočnosti.

Čítať ďalej
post-image

AKO JE MOŽNÉ, ŽE RDV SA ZDÁ TAK JEDNODUCHÝ, ĽAHKO SA INŠTALUJE A JE RELATÍVNE LACNÝ?

RDK pozostáva z radu reportov, ktoré sú veľmi univerzálne použiteľné a zamerané na kľúčové potreby manažmentu. Ich prostredníctvom je možné zobrazovať základné prehľady a analýzy obratu a jeho štruktúry (po zákazníkoch, po produktoch), ďalej prehľady a analýzy ekonomiky (HV a jeho druhová štruktúra, vývoj, medziročné porovnanie, analýza nákladových a výnosových účtov a pod.) Rovnako štruktúry a analýzy pohľadávok a záväzkov. RDV vychádza zo základných dátových štruktúr, ako je účtovný denník, účtová osnova, vydané a prijaté faktúry, položky faktúr a adresár.

Čítať ďalej
Čítať viac

KONTAKT: SK

ERPIO s.r.o.
Mrázová 7380/5
831 06 Bratislava
erpio@erpio.sk
www.erpio.cz

KONTAKT: CZ

NOVACLOUD
Riegrova 2
796 01 Prostějov
obchod@novacloud.cz
www.novacloud.cz