AKÁ JE TECHNOLÓGIA RIEŠENIA?

  • MARTIN PLACHÝ
  • Wednesday, Sep 12, 2018
blog-image

ReportingDoVrecka je cloudová (webová) aplikácia, vyvinutá v plnom rozsahu ako vlastné riešenie spoločnosti NOVACLOUD v spolupráci so spoločnosťou ERPIO. Celé riešenie ReportinguDoVrecka (RDV) je spojené s dátovým skladom (obdoba dátových kociek), v ktorom sú jednoduchou formou pripravené agregované údaje, časové rady, porovnania, analýzy a pod. Štruktúra a vlastnosti dát vychádzajú z dlhodobých skúseností z účtovného a daňového poradenstva a predovšetkým z auditov desiatok firiem vykonávaných v rámci našej praxe u Arthur Andersen a Ernst & Young. Návrhy základných reportingov sú vyvíjané celý rad rokov a vychádzajú nie z nejakých štandardov a princípov finančných reportingov, ale z praktických potrieb manažmentu.

Prístup do cloudovej aplikácie aj prístup do SQL databázy (dátový sklad) sú oddelené a riadené špeciálnou službou. Nastavovanie a riadenie užívateľských práv stojí na podobných princípoch ako riadenie užívateľských práv a služieb v Google services. Dátové toky sú kódované a heslá užívateľov hashované prostredníctvom SHA512 algoritmu. Všetky služby, ktoré sú distrubuované prostredníctvom samostatných a vzájomne zameniteľných kontajnerov, sú prevádzkované prostredníctvom renomovaných aplikácií a serverov.