AKO JE MOŽNÉ, ŽE RDV SA ZDÁ TAK JEDNODUCHÝ, ĽAHKO SA INŠTALUJE A JE RELATÍVNE LACNÝ?

  • Martin Plachý
  • Wednesday, Sep 12, 2018
blog-image

RDK pozostáva z radu reportov, ktoré sú veľmi univerzálne použiteľné a zamerané na kľúčové potreby manažmentu. Ich prostredníctvom je možné zobrazovať základné prehľady a analýzy obratu a jeho štruktúry (po zákazníkoch, po produktoch), ďalej prehľady a analýzy ekonomiky (HV a jeho druhová štruktúra, vývoj, medziročné porovnanie, analýza nákladových a výnosových účtov a pod.) Rovnako štruktúry a analýzy pohľadávok a záväzkov. RDV vychádza zo základných dátových štruktúr, ako je účtovný denník, účtová osnova, vydané a prijaté faktúry, položky faktúr a adresár. Vo väčšine informačných systému sú tieto základné informácie veľmi jednoducho dostupné a nijako významne sa, čo sa týka štruktúry, rozsahu a vlastností, nelíši. Vďaka tomu je RDV už hotová, komplexná služba, ktorá nevyžaduje ďalšie úpravy. V praxi sa vyskytujúce špecifiká niektorých dátových štruktúr sa dajú pomerne efektívne ošetriť na úrovní dátové pumpy, ktorá zo zdrojových dát vytvára cieľový dátový sklad s pevnou štruktúrou a parametry. Hotové dátové pumpy (Pohoda, Helios Red, Helios Orange) možno veľmi jednoducho, prostredníctvom chytré “Gateway” napojiť na databázu a počas krátkej doby zaistiť naplnenie dátového skladu, s ktorým RDV pracuje podľa vopred daných schém.

Väčšina existujúcich reportingových systémov a BI modulov pracuje na princípe “Načítame dáta a umožníme vám ich poskladať podľa potreby”. V tomto riešení vzniká potreba najskôr “nadefinovať” čo vlastne užívateľ chce a potrebuje a prostredníctvom pomerne zložité implementácie je mu ponúkaný “reporting na mieru” formou stavebnice, ktorú je však potrebné vedieť poskladať, nastaviť, upraviť či priebežne opravovať. Veľmi často tento prístup vyžaduje kvalifikovanú prácu, ktorú bohužiaľ ešte komplikuje “Vývoj potrieb”. Vďaka tomu postupne dozrieva potreba na strane užívateľa, ktorý príliš nepozná možnosti a limity systému a naproti tomu stojí kvalifikovaný implementátor, ktorý však často mechanicky nastavuje report bez hlbšej znalosti potrieb podnikateľov, majiteľov či manažéra. Proces vytvárania reportingu je vďaka tomu často zložitý, drahý, s radom slepých uličiek.