JE REPORTING DO VRECKA VHODNÝ PRE ÚČTOVNÉ FIRMY ?

  • Martin Plachý
  • Wednesday, Sep 12, 2018
blog-image

RDV umožňuje účtovným firmám jednoducho a priebežne odovzdávať prácu pri vedení účtovníctva, spracovávanie prvotných dokumentov a pod. Umožňuje jednoducho kontrolovať a spravovať informácie svojich klientov, upozorňovať obratom klienta na akékoľvek zmeny či neobvyklý vývoj. Umožňuje klientom rýchly náhľad na základný vývoj firmy, jej ekonomiku, obrat, vývoj obratu jednotlivých zákazníkov, produktov a pod., pohľadávky a ich štruktúru, dlžníkov atď. A to odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia. Prostredníctvom RDV je možné s klientom telefonicky prejednávať príslušné čísla so spoločným pohľadom na konkrétne skutočnosti.

Štruktúrované, filtrované a zoradené prehľady, časové rady a analýzy možno stlačením tlačidla exportovať do xls súborov a ďalej s nimi pracovať. Grafické výstupy, porovnanie a vývoj sú pre klientov oveľa zrozumiteľnejšia a prehľadnejšie než obvyklé tabuľky, výkazy alebo zostavy.

RDV možno priebežne aktualizovať jednoducho každý deň alebo naopak aktualizáciu vykonávať až po dokončení určitých prác.